Posty

Słoń pić musi a człowiek potrzebuje pochwały!

Och, co za wspaniały to świat, gdzie rządy absolutne dzierży bibliotekarz!

Cmentarzysko (nie)zapomnianych książek. Potęga sztuki.

W.C. SALON DE LECTURAS!

„ Z delikatną ostrożnością pierdzę, żebym się nie zesrał”. Rzecz o Czechach.

Agata Tuszyńska „Singer. Pejzaże pamięci"