Posty

Pragnienie (nie)powtarzalności

Angielska kaczka. Post scriptum

Recenzja. Nobel. Tochman. Pieśń

Relacja i podsumowanie - Literacka Nagroda Nike

Nagroda! Będę w (literackim) raju. Dowód

Paraliteracko i pozaliteracko. Notka numer 1.