Posty

"Wszystko zależy od przyimka" Jerzy Bralczyk, Jan Miodek, Andrzej Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim

"Śladami Steinbecka. W poszukiwaniu Ameryki" Geert Mak. A na tylnym siedzeniu noblista…

Gerritsen, osobiście, piątek

"Beksińscy. Portret podwójny" Magdalena Grzebałkowska. Ojciec i syn